ประกาศแจ้งเตือนฝนและลมกระโชกแรงในพื้นที่พิจิตร

Loading

          เรดาร์พิษณุโลกตรวจพบกลุ่มฝนกำลังแรงจาก จ.นครสวรรค์ ปกคลุมพื้นที่ อ.โพทะเล อ.บึงนาราง และ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กำลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ด้านใต้ของ อ.เมือง คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ในระยะต่อไป ฝนกลุ่มนี้จะมีลมกระโชกแรง ขอให้เตรียมการระมัดระวังด้วย

          สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร เวลา 20.26 น.