ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ประกาศเจตจำนงและประกาศมาตรการนำขึ้นเว็ปไซต์