ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม

Loading

ประกาศตำแหน่งว่างและวิชาเอก สพป.พิจิตร เขต 1