ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Loading

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีพนักงานรักษาควา