ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมฯระดับประถมฯและระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Loading

ส่งประกาศขั้นเวปเขตและติดป้ายประชาสัมพั