ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Loading

ประกาศยกเลิกครั้งที่1