ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC3,IC4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Loading

ประกาศจัดซื้อขึ้นเวปปี64