ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

Loading

ประกาศรับสมัคร 13-21 ก.พ.2566