ประกาศผลการขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศผลการขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจั_compressed