บริหารจัดการงบประมาณ ปี 2564

24 สิงหาคม 2564  นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการ โดยมี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผอ.กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องชาลวัน