บริษัทเฉาก๊วย ชากังราว จำกัด มอบเงินสนับสนุนสร้างศาลาทรงไทย

Loading

10 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องชาลวัน บริษัทเฉาก๊วย ชากังราว จำกัด โดย ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ มอบเงินสนับสนุนสร้างศาลาทรงไทย สพป.พิจิตร เขต 1 ให้กับ ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในที่ประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา