นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม เปิดภาคเรียนแรก ปี64

Loading

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  นำทีมบุคลากรในสังกัด นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจ โรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนแรก ของปีการศึกษา 2564 ติดตามการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)