นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

Loading

 

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดดงชะพลู นิเทศ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19