นิเทศ ติดตามเปิดเรียนวันแรก

Loading

1 พฤศจิกายน 2564  ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ เปิดเรียนวันแรก เป็นขวัญ กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นิเทศ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19