นิเทศ ติดตามเปิดเรียนช่วงโควิด19

Loading

2 พฤศจิกายน 2564  ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ เป็นขวัญ กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นิเทศ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19