นิเทศติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

Loading

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2563 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นางสาวนิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านสายคำโห้  เก็บข้อมูลและให้คำแนะนำแนวทางในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและคณะครู