ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง รับมอบเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566” ปืที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิจิตร

Loading