นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

Loading