ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

Loading

นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร