นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการคุณ หลวงพ่อพระครูพินิตธรรมภาณ (สมจิตต์ เขมจาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอ และอดีตเจ้าอาวาสวัดวังแดง และรับทุนอาหารเสริมกลางวันจำนวน 3,000 บาท, ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังแดง จำนวน 20 ทุน ณ ศาลาวัดวังแดง อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Loading