ติดตามการบริหารจัดการช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

Loading

เมื่อ 21 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ มาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ช่วงการแพร่ระบาด COVID-19                                ที่โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์