ติดตามการจัดการเรียนรวม


เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายวิทยา นุ่นโฉม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร และ น.ส.พรรณพร ศรลัมพ์ ออกนิเทศติดตามงานสนับสนุนการจัดการเรียนรวม โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 ณ รร.ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ โดยมีนายวิเชียร บำรุงมา ผอ.รร.ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะครู นักเรียนรับการนิเทศติดตาม