ตั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจ

Loading

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2563 นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคลองกับนโยบายและเป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยนายสุเทพ บุญวัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากรให้ความรู้