ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน

Loading

ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน ติดตามตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ขณะนี้เลยกำหนดยืนยันการมีตัวตนนักเรียนแล้ว ขอให้โรงเรียนแจ้งผลการมีตัวตนนักเรียนฯ ด่วน ภายในวันนี้ (20 กพ. 63 เวลา 12.00 น.) หากเลยกำหนดทาง ศธจ. จะถือว่าเด็กนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียนของท่าน