ตรวจสอบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านมาบแฟบ

Loading


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ร ปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านมาบแฟบ