ตรวจสอบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

Loading

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนวัดบ้านใหม่