ตรวจสอบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)

Loading

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)