ดูการเลี้ยงไส้เดือน

Loading

เมื่อวันที่ 22 กพ. ที่ผ่านมานายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอดุล ศรีทิพย์ ผอ.โรงเรียนวัดโนนป่าแดง ได้ไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มไส้เดือนชัยภูมิ เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงไส้เดือนและแปรรูปเป็นลักษณะอื่น เช่น น้ำหมักขี้วัว ปุ๋ยมูลไส้เดือน ดินผสม และน้ำหมักมูลไส้เดือนผสมถ่านไบโอชา ซึ่งได้รับความรู้อย่างมากและนำกลับมาดำเนินการทันที