ช่วยเหลือนักเรียนสูญเสียดวงตา

Loading

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ พระราชสิทธิเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ช.นครินทร์ ผาคำ อายุ 7 ปี นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา อ.โพธิ์ประทับช้าง ที่สูญเสียดวงตาจากอุบัติเหตุ