จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ปี65

24 เมษายน 2565 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี สุวิศิษฎ์ กันทา รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ (โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล) ประจำปี พ.ศ 2565 มีนักเรียนที่เข้าสอบ จำนวน 138 คน ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร