จัดตั้งงบลงทุนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 65

Loading

เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเน้นย้ำต้องให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและนักเรียนอย่างทั่วถึง