จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

Loading

เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต และจิตสำนึกความเป็นไทย พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิจิตร    เขต 1