คิดบวก แบบใหม่

การคิดบวกเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แย่ แต่มันก็ไม่พอที่จะทำให้เราทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ เราต้องมองโลกในแง่ดีแล้วก็นึกถึงอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นด้วย ดึงตัวเองให้กลับมายังโลกแห่งความจริง

การมองสถานการณ์ทั้งสองด้าน ทั้งผลลัพธ์ที่ดีที่เราคาดหวังและอุปสรรคที่มันอาจจะเกิดขึ้น มันจะทำให้เราคิดและทำตามความเป็นจริงมากที่สุด

มันจะทำให้เราคาดหวังความสำเร็จ มีกำลังใจและสามารถทำตามเป้าหมายได้ แต่ก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น มันจะทำให้เรายังมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จ

เราสามารถฝึกฝนการมองสถานการณ์ทั้งสองด้าน เพื่อให้เราคิดบวกและให้เรายังมีความกระตือรือร้น โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • Wish ระบุสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น

  • Outcome ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราคาดหวัง

  • Obstacle นึกถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

  • Plan วางแผนจัดการกับอุปสรรค

การศึกษาพบว่า การคิดบวกแบบ WOOP จะช่วยให้อาสาสมัครทำตามเป้าหมายได้สำเร็จถึง 80% เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ทำสำเร็จได้เพียง 30%

อุปสรรคของคนที่ต้องไปสัมภาษณ์งานคือ ขาดความมั่นใจ ดังนั้นเราก็ต้องรู้จักวางแผนรับมือสถานการณ์ เช่น ก่อนสัมภาษณ์ ถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจ ก็ให้เตือนตัวเองว่าเรามีความสามารถพอที่จะทำได้

การคิดบวกแบบ WOOP ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ โดยการสะกิด และถามตัวเองแค่อย่างเดียว อะไรที่มันขัดขวางไม่ให้เราทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ?

ขอขอบคุณ:https://minimore.com/b/PE1Ra/34