ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน

นางผกาภรณ์ พลายสังข์
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
09-2945-4939

ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
08-9644-9283

นางสาวบุญครอง กุลดี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
08-1973-5744

นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
09-7920-6949

ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
09-4209-0672