ข้อมูลการจัดลำดับของจำนวนนักเรียนขนาดเล็ก ตามรายชื่อโรงเรียน/จำนวนนักเรียน/ ห้องเรียน/ครู แยกเพศ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ที่รหัส รหัสชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารโทรศัพท์อำเภอรวมทั้งหมด รวมจำนวนครูหมายเหตุ
SMISOBECผอ.ร.ร.หรชายหญิงรวม
166010027350036วัดยางคอยเกลือนางมะลิ เครือรัตน์ (ผอ.รก.)0872009300เมืองพิจิตร5055 - 3 #VALUE!
266010163350301บ้านถ้ำคะนองนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)0817854353สากเหล็ก5275 - 2 2
366010055350003วัดลำชะล่านายทวิช สายทอง (ผอ.รก.)0873177478เมืองพิจิตร56114 1 1 2
466010107350215บ้านหนองไม้แดงนายโอภาส เชื้อมีแรง (ผอ.รก.)0845781387โพธิ์ประทับช้าง58137 1 2 3
566010023350022วัดบ้านบุ่งนางสาววรรธนันทน์ ทองมา (ผอ.รก.)0895661119เมืองพิจิตร86145 - 2 2
666010144350138วัดใหม่ราษฎร์บำรุงนายอำนาจ ศรีทิม (ผอ.รก.)0961063523สามง่าม87156 - 2 2
766010190350364บ้านยางนกกระทุงนางวรรณชนก พงษ์เหล็ง (ผอ.รก.)0846881914วชิรบารมี810188 - 1 1
866010018350043วัดวังมะเดื่อนายนพดล เมืองสอง (ผอ.รก.)0812803154เมืองพิจิตร813218 1 1 2
966010082350233บ้านหนองขานางนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)0872101042โพธิ์ประทับช้าง1210227 - 2 2
1066010084350227วัดเนินพยอมนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)0872101042โพธิ์ประทับช้าง715226 1 1 2
1166010127350159บ้านเนินพยอมนายเกตุสรินทร์ บุญหนัก (ผอ.รก.)0918561067สามง่าม177247 - 3 3
1266010085350228บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือนางสาวรจณา คลี่แคล้ว (ผอ.รก.)0984828401โพธิ์ประทับช้าง1610268 - 2 2
1366010087350230บ้านห้วยคำตาลนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)0872101042โพธิ์ประทับช้าง179267 2 - 2
1466010161350299บ้านทุ่งสำราญนายศรายุทธ ตาสี (ผอ.รก.)0862030595สากเหล็ก1412269 - 3 3
1566010108350209บ้านใดโพธิ์นายภิญโญ แก้วแดง (ผอ.รก.)0832131755โพธิ์ประทับช้าง1910298 - 2 2
1666010131350141วัดบ้านใหม่นายอดิศร ทิพย์ทำ (ผอ.รก.)0871978660สามง่าม1712299 - 3 3
1766010070350252บ้านท่ากระดานนายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า0655038147วังทรายพูน1911308 1 3 4
1866010017350015บึงสีไฟนางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี0864465310เมืองพิจิตร229316 - 3 3
1966010005350037บ้านสวนแตงนางอุมาพร เดชจบ0812815554เมืองพิจิตร1616329 1 5 6
2066010121350152วัดศรีศรัทธารามนายบริพัฒน์ หมอกมืด (ผอ.รก.)0616856587สามง่าม2012328 - 3 3
2166010188350354อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)นางวรรณชนก พงษ์เหล็ง (ผอ.รก.)0846881914วชิรบารมี2012329 - 2 2
2266010024350023บ้านไดชุมแสงนางสาววรรธนันทน์ ทองมา (ผอ.รก.)0895661119เมืองพิจิตร1716338 - 2 2
2366010072350249บ้านคลองสะแกป่าหวายนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ (ผอ.รก)0884140952วังทรายพูน1914338 1 2 3
2466010181350356บ้านหนองริ้นนางฉวี ไชยแสง (ผอ.รก.)0956399357วชิรบารมี1122338 1 1 2
2566010096350240บ้านหนองคล้านายอโนเชาว์ สุขหนุน 0947169236โพธิ์ประทับช้าง2016369 1 3 4
2666010158350314บ้านหนองสองห้องนางสาวรมิดา บุญจันทร์ (ผอ.รก.)0655356464สากเหล็ก2610368 - 3 3
2766010031350030บ้านท่ามะไฟนางศรีไพร ศรีระวัตร (ผอ.รก.)0862028168เมืองพิจิตร1225377 1 1 2
2866010034350045วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศนางสาวสุนีย์ อินทยุง0899612114เมืองพิจิตร2513388 1 5 6
2966010046350020บ้านวังทับยานางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์0843828454เมืองพิจิตร2117388 2 2 4
3066010035350050บ้านเมืองเก่านางปวีณา สวนกุหลาบ0914245544เมืองพิจิตร2021418 3 4 7
3166010164350302บ้านปากดงนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์0817854353สากเหล็ก2417419 - 4 4
3266010066350263วัดใหม่สามัคคีธรรมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ (ผอ.รก.)0884140952วังทรายพูน2220428 1 2 3
3366010110350218บ้านโพธิ์ประทับช้างนายโอภาส เชื้อมีแรง (ผอ.รก.)0845781387โพธิ์ประทับช้าง2517428 1 2 3
3466010111350219บ้านบึงโพธิ์นายโอภาส เชื้อมีแรง0845781387โพธิ์ประทับช้าง2418428 1 3 4
3566010189350355วัดโนนป่าแดงนางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล (ผอ.รก.)0885655935วชิรบารมี2418428 - 4 4
3666010026350035วัดราชช้างขวัญนางมะลิ เครือรัตน์0872009300เมืองพิจิตร2122438 2 4 6
3766010071350248บ้านหนองปลาไหลนายวุฒิพงษ์ หมอกมืด0616978541วังทรายพูน2419439 2 5 7
3866010102350210วัดไผ่รอบนายโอภาส เชื้อมีแรง (ผอ.รก.)0845781387โพธิ์ประทับช้าง2221438 1 2 3
3966010051350005บ้านเนินยาวนายทวิช สายทอง (ผอ.รก.)0873177478เมืองพิจิตร1927466 1 2 3
4066010168350358วัดบ้านนานางเกษร ภาษาทอง (ผอ.รก.)0839553482วชิรบารมี2621478 1 1 2
4166010047350025บ้านสายคำโห้นางกัทลี คารมปราชญ์0818876079เมืองพิจิตร23254811 - 9 9
4266010182350357วัดวังตะขบนางอรวรรณ เมฆทวีป0913823667วชิรบารมี2622488 - 5 5
4366010133350143วัดจระเข้ผอมนายอดิศร ทิพย์ทำ0871978660สามง่าม1930498 1 5 6
4466010149350166บ้านไผ่ใหญ่นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ (ผอ.รก.)0814429397สามง่าม2128498 1 3 4
4566010151350309บ้านหนองจั่วนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์ (ผอ.รก.)0819621178สากเหล็ก2228508 - 3 3
4666010044350055วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)นายวิทยา สวนกุหลาบ0914461551เมืองพิจิตร2526518 4 2 6
4766010029350034บ้านหนองถ้ำนางศรีไพร ศรีระวัตร 0862028168เมืองพิจิตร2428529 - 5 5
4866010099350226วัดบ้านลำนังนางสิริพร ผลประเสริฐ0815331931โพธิ์ประทับช้าง3517528 1 4 5
4966010095350239บ้านมาบมะไฟนายอโนเชาว์ สุขหนุน (ผอ.รก.)0894387470โพธิ์ประทับช้าง24325612 1 5 6
5066010125350157บ้านยางห้าหลุมนางสาวรุจิรา สุดแก้ว0643531989สามง่าม3126578 1 4 5
5166010180350351บ้านโนนทองนายจักรภพ ถึงกัน0805120595วชิรบารมี2730578 1 4 5
5266010048350026บ้านน้อยนายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง0872080335เมืองพิจิตร3028588 1 4 5
5366010090350216บ้านห้วยน้อยนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)0872101042โพธิ์ประทับช้าง3227598 1 3 4
5466010157350313บ้านตลุกหินนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)0817854353สากเหล็ก3624608 - 4 4
5566010179350365บ้านยางสุขวัฒน์นางสาวสุนิสา หมอกมืด0913826595วชิรบารมี2833618 - 5 5
5666010134350144บ้านหนองน้ำเขียวนายอดิศร ทิพย์ทำ (ผอ.รก.)0871978660สามง่าม3428628 - 3 3
5766010030350029วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)นางกนกวรรณ หอมโหน0871957718เมืองพิจิตร3231639 1 4 5
5866010006350038วัดฆะมังนางสาวนพมาศ เถาวัลย์0808490708เมืองพิจิตร3628648 - 5 5
5966010043350048วัดหงษ์นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์0871944718เมืองพิจิตร3629658 3 1 4
6066010119350150บ้านท่าแหนายอำนาจ ศรีทิม (ผอ.รก.)0961063523สามง่าม3531669 2 2 4
6166010015350042วัดเขารูปช้างนางสุกัญญา ขุระสะ0863574134เมืองพิจิตร3631678 1 6 7
6266010139350133วัดบ้านไร่นางสาวชนัญชิดา ทองบู่0966686591สามง่าม4127689 - 6 6
6366010025350024วัดหนองไผ่นายมงคล บุญชุม0866803660เมืองพิจิตร3634709 2 3 5
6466010160350303บ้านท่าพิกุลนายจเร แต้มครู0644165853สากเหล็ก4031719 2 4 6
6566010056350004วัดหนองนาดำพิทยานายวราวุธ คำพันธ์0816753605เมืองพิจิตร44368012 4 6 10
6666010042350047บ้านวังกระดี่ทองนางทิพยรัตน์อาภา สืบสวง0841271704เมืองพิจิตร55298411 1 7 8
6766010186350352วัดหนองหลุมนางวรรณชนก พงษ์เหล็ง0846881914วชิรบารมี3648848 - 6 6
6866010002350017วัดดงชะพลูนายเทพชลิต เพ็งแตง 0656146652เมืองพิจิตร5134859 2 4 6
6966010184350372บ้านสระบรเพ็ดนายณัฐนนท์ บัวทอง0806866354วชิรบารมี4146878 3 5 8
7066010123350155วัดเนินปอนางปริญญา ไทยลา0895668680สามง่าม5237898 2 6 8
7166010060350257บ้านทุ่งโม่งนายวรสิทธิ์ ศรีบุตร0856018742วังทรายพูน5239918 2 5 7
7266010079350242ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนนายสุริยา ทองดอนพุ่ม0983171008วังทรายพูน4447918 5 6 11
7366010187350353วัดกลางวงศ์มณีนางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล 0885655935วชิรบารมี4350938 2 7 9
7466010169350359บ้านปลวกสูงนางเกษร ภาษาทอง0839553482วชิรบารมี4946959 1 7 8
7566010036350051พิจิตรอนุสรณ์นางปทมา เผ่าสวัสดิ์0944742965เมืองพิจิตร53459811 2 9 11
7666010146350161บ้านป่าแซงนายวิจิตร ไทยลา0857344912สามง่าม4949988 2 6 8
7766010124350156บ้านมาบแฟบนายอำนาจ คุ้มชัย0862089716สามง่าม61391008 4 5 9
7866010098350225วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้นายสมเกียรติ หมั่นเรียน0617469201โพธิ์ประทับช้าง564510112 4 10 14
7966010021350014อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)นายดิเรก ทับอินทร์0862020113เมืองพิจิตร62401029 4 8 12
8066010156350312บ้านวังทับไทรนายศรายุทธ ตาสี (ผอ.รก.)0862030595สากเหล็ก465610211 3 8 11
8166010176350367บ้านยางตะพายนางสาวจิตตพัฒน์ พัฒน์ติณณภพ0814291597วชิรบารมี51521038 1 8 9
8266010065350262วัดหนองปล้องนายสาโรจน์ พะลาด0910253644วังทรายพูน52571096 2 7 9
8366010132350142บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)นางสาวกชนันท์ ประทุมวงค์0828851820สามง่าม63501138 2 8 10
8466010075350243บ้านยางสามต้นนางสาวภัคนันท์ กัณฑษา0956344577วังทรายพูน56581148 2 7 9
8566010126350158สระยายชีมิตรภาพที่ 79นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก0918561067สามง่าม56591158 2 9 11
8666010155350306บ้านวังอ้อนางนันท์นภัส กลัดแก้ว0856059339สากเหล็ก566111711 4 11 15
8766010083350234บ้านนาพิบูลพิทยานางนิตยา เอี่ยมแดง0934961498โพธิ์ประทับช้าง65531188 1 10 11
8866010183350371ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องนางฉวี ไชยแสง0817863544วชิรบารมี64561208 4 7 11
8966010141350135วัดวังแดงนางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ0808416577สามง่าม68531218 4 6 10
9066010148350164บ้านสุขสำราญนางสาวยุพิน อยู่ศิลป์ชัย0910309315สามง่าม645712111 5 10 15
9166010016350041บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)นายประโยชน์ ฟักคง 0801635651เมืองพิจิตร65581238 3 8 11
9266010081350235บ้านดงเสือเหลืองนางกรรณิกา คุ้มดี0878448403โพธิ์ประทับช้าง72511238 1 10 11
9366010167350308บ้านคลองทรายใหญ่นางประสานสุข เรือนมูล0817272771สากเหล็ก75551309 1 11 12
9466010022350021ชุมชนบ้านวังกลมนางสาววรรธนันทน์ ทองมา0895661119เมืองพิจิตร66711378 - 9 9
9566010053350001บ้านหัวดงนายทวิช สายทอง0873177478เมืองพิจิตร85541398 3 8 11
9666010092350237บ้านเนินพลวงวิทยานายสาธิต สัญชัยชาติ0818873911โพธิ์ประทับช้าง796214112 3 13 16
9766010147350162บ้านมาบกระเปานางสาวจันทิมา อังเพชร0622297995สามง่าม826214411 2 13 15
9866010114350206ชุมชนวัดวังจิกนายปรีชา นาครัตน์0828856678โพธิ์ประทับช้าง787014812 5 10 15
9966010170350360วัดโนนสะเดานางสาวนวพร เฉลยไข0854014876วชิรบารมี796914811 3 11 14
10066010154350311บ้านท่าเยี่ยมนางสาวรมิดา บุญจันทร์0655356464สากเหล็ก81681499 1 11 12
10166010103350211วัดหนองหลวงนางรินรดา เมืองทอง0838803702โพธิ์ประทับช้าง797215111 3 11 14
10266010019350044บ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)นายนพดล เมืองสอง0812803154เมืองพิจิตร86721589 3 9 12
10366010086350229บ้านหนองพงนางสาวรจณา คลี่แคล้ว0984828401โพธิ์ประทับช้าง897216111 2 13 15
10466010041350046วัดหาดมูลกระบือนางกัญญารัตน์ กันน้อย0874639963เมืองพิจิตร818116212 1 14 15
10566010174350368บ้านนิคมนางกาญจนา ศรีทัศน์0895673643วชิรบารมี89741638 1 10 11
10666010106350214บ้านหนองหัวปลวกนายภิญโญ แก้วแดง0832131755โพธิ์ประทับช้าง967116711 4 12 16
10766010001350016ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์นางคมคาย ปานเกลียว0913919878เมืองพิจิตร848416812 1 15 16
10866010152350310บ้านหนองตะเคียนนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์0819621178สากเหล็ก898317212 5 11 16
10966010142350136อนุบาลสามง่ามนายอำนาจ ศรีทิม 0961063523สามง่าม94861808 3 7 10
11066010076350244บ้านหนองพระนายประหยัด เจริญชัย0816049418วังทรายพูน998218111 6 10 16
11166010004350019วัดคลองโนนนางกรวิกา อ้นโต0972498962เมืองพิจิตร929018212 5 11 16
11266010105350213วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)นายอารีย์ ทะจะกัน0831632392โพธิ์ประทับช้าง1068318914 6 13 19
11366010118350149ชุมชนบ้านกำแพงดินนายบริพัฒน์ หมอกมืด0616856587สามง่าม891021918 2 9 11
11466010093350238บ้านหนองสะแกนายรังสรรค์ เข้าเมือง 0992526888โพธิ์ประทับช้าง1019619711 7 8 15
11566010150350154บึงเฒ่าวิทยานายพชรภัทร อยู่สุข0658899452สามง่าม1069520111 4 11 15
11666010091350236บ้านเนินขวางนายอภิชาต ปานเทศ0817274881โพธิ์ประทับช้าง1238120411 4 12 16
11766010178350370บึงบัวพิทยาคมนางศศิภา หอมสะอาด0821687546วชิรบารมี11710722411 3 13 16
11866010109350217วัดท่าบัวทองนางรุ่งศรี ใจเอื้อ0892705296โพธิ์ประทับช้าง1201102309 3 10 13
11966010010350008วัดดงกลางนายสังเวย หมอนเมือง0815330216เมืองพิจิตร13410323711 2 13 15
12066010173350363บ้านหนองหูช้างนางมานพ สมบุญยอด0810649459วชิรบารมี13211424611 5 9 14
12166010032350031วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)นายสมัย ศรีระวัตร 0844925309เมืองพิจิตร13411625012 5 9 14
12266010175350366บ้านหนองขาวนายจักรพันธ์ พุฒกาง0833315494วชิรบารมี16211427611 5 12 17
12366010088350231อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)นายพรชัย ม่วงแจ่ม 0872101042โพธิ์ประทับช้าง16612228811 5 11 16
12466010059350256เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ0884140952วังทรายพูน17016133112 5 10 15
12566010145350160บ้านหนองโสนนายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์0814429397สามง่าม16816633415 5 13 18
12666010057350254อนุบาลวังทรายพูนนางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์0850533344วังทรายพูน21619140722 3 18 21
12766010162350300อนุบาลสากเหล็กนายศรายุทธ ตาสี0862030595สากเหล็ก28521449921 4 20 24
12866010020350013อนุบาลพิจิตรนายสุริยัน ชัยพันธุ์0806863730เมืองพิจิตร9821048203057 13 71 84
รวมจำนวนนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 178396977148161209256874#VALUE!
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567