ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านเนินยาว ปี 4 ฉบับที่ 33 วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

Loading

“วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านเนินยาว ขอขอบคุณ คุณวิชิต พันทา และคณะ ที่ได้มอบชุดพละให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ด้วยครับ”