ขับเคลื่อน…การประเมิน ITA

Loading

เมื่อ 4 มิถุนายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.พิจิตร เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีบุคลากรในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมที่ห้องชาลวัน