ขับเคลื่อน…การประเมิน ITA

Loading

เมื่อ 19 มิถุนายน 2563  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์   กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.พิจิตร เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมที่ห้องชาลวัน