ขับเคลื่อน….การบริหารงานวิชาการ

Loading

เมื่อ 18 มิถุนายน 2563  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 ก.ค.63 ตามมาตรการที่กำหนดให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ โดยนายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมที่ห้องตะเภาแก้ว