สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ

Loading

 

 5 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์  กันทา  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ ฝ่ายจัดทำคู่มือลูกเสือสามัญ โดยนายอำนาจ  ศรีทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามง่าม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือลูกเสือสามัญเป็นประธานการประชุม  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำคู่มือลูกเสือสามัญ กำหนดรูปแบบ  การพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร และจำนวนคู่มือลูกเสือสามัญ ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1