ขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

Loading

เมื่อ 5 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของ สพฐ. เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 4 มกราคม 2564