ของขวัญที่ดีที่สุดคือเรา รักการอ่าน รู้จักประโยชน์และความสำคัญของการอ่าน

Loading

ของขวัญที่ดีที่สุดคือเรา รักการอ่าน รู้จักประโยชน์และความสำคัญของการอ่าน

เราต่างก็โตมากับการอ่านหนังสือ มีความผูกพันธ์กับการอ่านตั้งแต่เด็ก มีคนบอกไว้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดคือการที่เรารักในการอ่าน

บันทึกการอ่าน ข้อคิดดีๆ

  • รู้จักคนที่รักการอ่านและประโยชน์ของการอ่าน

  • การอ่านทำให้เราเข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของคนอื่น

  • การอ่านทำให้อายุยืนขึ้น

  • การอ่านช่วยลดความเครียดได้มากกว่าการฟังเพลง การดื่มชา และการเดิน

  • การอ่านช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

  • การอ่านช่วยให้เราได้รับแรงบันดาลใจและทำให้เราเปลี่ยนความคิดได้

ขอขอบคุณ:https://minimore.com/b/PE1Ra