กิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสา พัฒนาค่ายลูกเสือ”

Loading

เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาค่ายลูกเสือ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563  ตามนโยบายโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมนำแนวทางจิตอาสา สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 109 คน ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร