กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2566

Loading

  • เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุครบ 91 พรรษา โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพ54) กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง