กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562

Loading

วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา นำโดยคณะครู นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 17 คน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคุณครูสุรีรัตน์ พุกกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกระเปา เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและบัญชีออมทรัพย์ บายศรีสู่ขวัญ การแสดงร้องเพลงของระดับชั้น ม.1 – ม.3 และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ครู และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ในครั้งนี้ ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียนบ้านมาบกระเปา