กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Loading

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมทางด้านทักษะทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน