การพัฒนาระบบการเงินบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)

Loading

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ผอ.วัดเนินสมอฯ พร้อมด้วยบุคลากรเดินทางมาเรียนรู้งานระบบการเงินบัญชี ที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อนำไปพัฒนาระบบการเงินบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น