การพัฒนาความรู้เรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานในวิชาชีพ

            ตามสถานการณ์ COVID-19 ผอ.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ได้จัดให้มีการศึกษา ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง และทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร หลักสูตรที่จะดำเนินการทดสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

           1. จรรยาบรรณของวิชาชีพ
           2. มาตรฐานวิชาชีพ
           3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
           4. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ

            ผู้สนใจกรุณาศึกษาเนื้อหาและหลักสูตรอบรม ออนไลน์ที่กล่าวข้างต้น และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
            1. ศึกษาหลักสูตรที่จัดให้มีการทบทวนและทดสอบ
            2. เริ่มศึกษาเรียนรู้ ตามเนื้อหา/สาระที่หน้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
            3. ทดสอบ/ประเมินผลการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ
            4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับ Certificate ของ สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งทางอีเมล์ลงทะเบียนทดสอบ
            5. หากมีปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อ นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ 081-740-6176

 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556.pdf

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ข้อบังคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ข้อบังคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [43.60 KB]

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [43.60 KB]

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

โปรดระวัง ! การลงทะเบียน !

กรุณาตรวจสอบ ชื่อ/นามสกุล/อีเมล์ ให้ถูกต้อง **เนื่องจากมีผลการต่อการออกเกียรติบัตร…**

สพป.พิจิตร เขต 1 ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเกียรติบัตรทุกกรณี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทดสอบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น.
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา  13.30 – 14.00 น. (ซ่อมเสริม)

 

เริ่มทำการทดสอบ

ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ


คณะผู้จัดทำ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1

นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ