การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.

Loading

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม