การประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

Loading

การสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1